REGULAMENT  –  Condiții Generale Contractuale

Caracterul obligatoriu și scopul

Regulamentul de ordine interioară și de utilizare a piscinelor și atracțiilor este obligatoriu pentru toți vizitatorii Complexului ANNA Summer Events, în toate spațiile de pe proprietatea ANNA Summer Events, inclusiv:

 • pe drumul de acces de la intrarea pe Insulița Jiului;
 • în toate spațiile verzi și spațiile exterioare ale ANNA Summer Events;
 • în parcare și în zona de la intrarea în complex.

ANNA Summer Events este un spațiu pentru relaxare în cadrul căruia fiecare vizitator poate beneficia în mod deplin de agrement, relaxare și distracție. Scopul prezentului Regulament de ordine interioară și de utilizare a piscinelor și atracțiilor este de a asigura securitatea persoanelor și bunurilor, ordinea și curățenia.

Pentru a beneficia de facilitățile ANNA Summer Events, dumneavoastră, în calitate de vizitator, trebuie să acceptați și să respectați regulile prevăzute în prezentul Regulament.

În cazul în care nu sunteți de acord cu vreuna din regulile ANNA Summer Events, vă rugăm să nu intrați în incintă.

Prin achitarea tarifului de intrare (respectiv din momentul primirii brățării de acces) dumneavoastră, în calitate de vizitator al ANNA Summer Events (fie în interiorul complexului, fie în spațiile adiacente, inclusiv parcarea), vă exprimați consimțământul privind prezentul Regulament de ordine interioară și de utilizare a piscinelor și vă obligați să respectați necondiționat toate regulile prevăzute mai jos, pe care se presupune și se prezumă că le-ați citit și parcurs cu atenție, prin simpla intrare în incinta  ANNA Summer Events.

Exprimarea de către dumneavoastră a consimțământului prin primirea brățării de acces dă naștere unui contract între dumneavoastră și societatea ce administrează ANNA Summer Events, în condițiile prezentului Regulament.

Personalul ANNA Summer Events are doar dreptul și nu are nici obligația și nici posibilitățile, având în vedere numărul mare de vizitatori, de a asigura respectarea prezentului regulament de către vizitatori. În consecință, vizitatorii răspund pentru accidentele provocate prin nerespectarea regulamentului – răspunderea pentru nerespectare și efectele acesteia fiind purtată exclusiv de către aceștia. La cererea vizitatorilor, personalul ANNA Summer Events îi îndrumă pe aceștia.

În special, dumneavoastră, în calitate de vizitator, declarați că înțelegeți și acceptați faptul că utilizarea instalațiilor din cadrul ANNA Summer Events (bazine, instalații de joacă, spa, etc) implică riscuri specifice și că înțelegeți și acceptați că, datorită acestui risc inerent, este posibil să vă accidentați în cadrul ANNA Summer Events. În astfel de cazuri acceptați că ANNA Summer Events răspunde doar pentru acele prejudicii aduse vieții, corpului sau sănătății dumneavoastră care au apărut ca rezultat direct al unei acțiuni sau omisiuni a ANNA Summer Events.

Prin exprimarea consimțământului la prezentele Condiții, declarați și că starea dumneavoastră de sănătate este bună sau cel puțin corespunzătoare pentru activități sportive.

Părinții, tutorii și persoanele însoțitoare care au în grijă copii sau alte persoane (persoane fără discernământ, persoane cu grad de hanidcap, etc) răspund pentru respectarea regulamentului de către copii și persoanele aflate în grija sau sub supravegherea acestora.

Program, admitere, intrare

În toate zonele accesibile autovehiculelor de pe Insulița Jiului – căi de acces, parcare – este obligatorie respectarea tuturor regulilor de circulație prevăzute în legislația română în vigoare (se respectă Codul Rutier). În mod special sunt interzise:

 • depășirea vitezei obligatorii indicate prin semnele de circulație;
 • nerespectarea semnificației indicatoarelor rutiere;
 • parcarea sau staționarea pe spațiul verde sau în orice alte locuri în afara celor special amenajate;
 • blocarea căilor de acces;
 • aruncarea de deșeuri sau obiecte din autovehicule.

Utilizarea parcării este prevăzută în special pentru vizitatorii ANNA Summer Events și se poate folosi cu jumătate de oră înainte de ora deschiderii și jumătate de oră după ora închiderii.

Toate regulile prevăzute în prezentul regulament sunt aplicabile și pe căile de acces, în parcare și în spațiile dinaintea caselor de marcat inclusiv: este interzis orice comportament necivilizat sau inadecvat (aruncarea hârtiilor sau gumei pe jos, etc) și sunt interzise violența fizică și verbală.

Orele de program cu publicul ale ANNA Summer Events sunt stabilite de către conducerea societății și sunt afișate public la intrare și pe website. Durata accesului depinde în funcție de tariful achitat. Accesul în complex este permis până cel târziu cu o oră înainte de ora de închidere din ziua respectivă. Ora de închidere a complexului ANNA Summer Events este ora la care trebuie să părăsiți incinta.

ANNA Summer Events își rezervă dreptul să limiteze/restricționeze temporar accesul autoturismelor în zona parcării precum și accesul persoanelor în incintă în cazul în care capacitatea maximă de operare a fost atinsă. Această măsură se impune pentru a oferi vizitatorilor o experiență cât mai relaxantă și în siguranță,  în cadrul complexului ANNA Summer Events..

Conducerea societății poate oricând limita utilizarea și ofertele ANNA Summer Events, total sau parțial (de ex. defecțiuni tehnice, curățenie, revizie tehnică, lucrări de mentenanță esențiale/neprevăzute). În astfel de cazuri nu puteți solicita reduceri sau restituiri ale tarifului de intrare și nici ridica alte pretenții materiale. De asemenea, dacă anumite zone din incintă sunt închise datorită desfășurării de ședințe foto, evenimente, cursuri sau altele asemănătoare, nu există dreptul de restituire sau de reducere a tarifului de intrare.

La accesul în ANNA Summer Events trebuie să vă asigurați că aveți la dumneavoastră costum de baie, prosop și papuci/șlapi antiderapanți, separat de cele pe care le purtați – înainte de intrarea în zona vestiarelor. Personalul ANNA Summer Events are dreptul de a verifica că le dețineți. Este interzis accesul cu papuci care nu sunt destinați utilizării la piscină (de ex. papuci de pânză).

Din motive de siguranță, zonele din incinta ANNA Summer Events sunt parțial supravegheate cu camere video. Înregistrările pot fi accesate, doar în caz de suspiciune, de către persoanele împuternicite conform reglementărilor aplicabile și de către poliție. Acestea folosesc siguranței și protecției proprietății vizitatorilor, precum și ale ANNA Summer Events.

La oricare din casele de marcat din incinta ANNA Summer Events, femeile gravide, precum și persoanele însoțite de copii cu vârsta de până la 5 ani au prioritate.. Personalul de la casele de marcat va asigura prioritatea acestor categorii de persoane, conform prevederilor legale în vigoare.

Persoanele care, datorită unor dizabilități fizice sau mentale grave, sunt neajutorate sau necesită supraveghere, pot vizita ANNA Summer Events doar în prezența unei persoane însoțitoare majore.

Această regulă este valabilă și pentru persoanele ce suferă de crize de leșin, crampe sau epilepsie, sindromul Down sau tulburarea spectrului autist (ASD), precum și pentru persoanele care suferă de afecțiuni cardiovasculare.

Este interzis accesul copiilor sub 14 ani care nu sunt însoțiți de o persoană majoră. În cazul tuturor minorilor (sub și peste 14 ani), răspunderea pentru daunele sau accidentele cauzate de aceștia, precum și pentru respectarea regulamentului, este purtată de părinți, respectiv, în lipsa acestora, de tutore, chiar dacă părinții sau tutorele nu însoțesc copilul.

Părinții sunt direct răspunzători de siguranța și supravegherea copiilor și sunt obligați să le citească și să le explice copiilor instrucțiunile atracțiilor.

Personalul ANNA Summer Events are dreptul de a solicita oricărui vizitator un act de identificare sau altă probă din care să rezulte vârsta, pentru verificarea îndeplinirii condițiilor de acces.

Este interzis accesul persoanelor care nu știu să înoate dacă nu sunt însoțite de o persoană care știe să înoate. Persoana însoțitoare va supraveghea îndeaproape persoana care nu știe să înoate.

Este interzis accesul în ANNA Summer Events al persoanelor care suferă de boli contagioase, persoanelor cu răni deschise, erupții cutanate sau boli ce pot ofensa public.

Este interzis accesul persoanelor care sunt sub influența băuturilor alcoolice sau a drogurilor.

Este interzisă ieșirea temporară din incintă, după casele de marcat sau prin zone nedestinate circulației, cu excepția cazurilor întemeiate de scurtă durată, ce sunt autorizate de personalul de la case (obiecte uitate în mașină, etc). Înainte de ieșirea din complex, brățara va fi predată la casele de marcat.

Este interzis accesul cu animale de orice fel, precum și câinii de serviciu.

Este interzis accesul în complexul ANNA Summer Events cu:

 1. Pistoale, arme de foc și orice alte arme – orice obiect capabil sau aparent capabil să lanseze proiectile sau să provoace răni, cum sunt (exemplificativ): toate armele de foc, cu aer comprimat, cu bile, industriale, de semnalizare (pistoale, revolvere, carabine, puști etc); copii și imitații ale armelor de foc; arbalete; catapulte; harpoane; dispozitive paralizante sau neutralizante; arme cu electroșocuri (taser); brichete sub forma unei arme de foc, etc.
 2. Arme cu vârf/cu tăiș și obiecte tăioase – orice obiect cu vârf sau cu lamă care poate provoca răni, cum sunt (exemplificativ): topoare/toporiști; săgeți și săgeți de darts; crampoane/patine; lănci; ciocane; bricege cu lame de orice lungime; cuțite; macete; brici și lame; spade, săbii; foarfece cu lame cu lungime de peste 6 cm; scule de meșteșugărie care pot fi folosite ca arme, cum sunt burghiele și vârfurile de burghie, cutterele, cuțitele utilitare, ferăstraiele, șurubelnițele, rangile, ciocanele, clești de tăiat, cheile fixe, tubulare și reglabile, arzătoarele; produse de sticlă.
 3. Instrumente contondente – orice instrument contondent capabil să cauzeze răni, cum sunt: bâte; ciomege, bastoane, crose, padele, tacuri, undițe, echipament specific artelor marțiale.
 4. Substanțe explozive sau inflamabile – orice substanță explozivă sau inflamabilă care prezintă un risc pentru sănătatea vizitatorilor, cum sunt: muniție; obiecte detonante și fitiluri; explozibili; grenade; recipiente de gaz; artificii; articole pirotehnice (inclusiv petarde și pocnitori); fumigene, combustibili cum sunt benzina, motorina.
 5. Substanțe chimice și toxice – orice substanțe chimice sau toxice care prezintă un risc pentru sănătatea vizitatorilor, cum sunt: acizi și alcaloizi, substanțe corozive, mercur, clor; spray-uri paralizante sau neutralizante; materiale radioactive; otrăvuri; substanțe periculoase infecțioase sau biologice – sânge infectat, bacterii, viruși.

Accesul în zonele de relaxare, dincolo de vestiare/dușuri, este permis doar cu bagaj de mână conținând obiecte destinate utilizării pentru activitățile specifice din cadrul Complexului de dimensiuni maxime 25×35 cm. Vizitatorii vor permite personalului să vizualizeze conținutul bagajului de mână la cerere, pentru a se asigura că în acesta nu există obiecte ce nu sunt permise în interiorul Complexului. Accesul cu geantă/borsetă mai mare de 25X35 cm este permis doar însoțitorilor copiilor de 0-3 ani pentru obiecte destinate îngrijirii copiilor respectivi.

Politica de Rambursare

Nu se restituie sumele plătite și nu se compensează dreptul de intrare sau alte servicii sau produse deja plătite. Nu se restituie contravaloarea în bani și nu se înlocuiesc voucherele sau alte documente care nu au fost utilizate în termen. La momentul la care efectuați comanda unui serviciu sau produs (inclusiv mâncare sau băutură) aveți obligația de a verifica cele înscrise pe bonul aferent comenzii; restul în bani se verifică imediat, la momentul primirii bonului fiscal; reclamațiile ulterioare nu se iau în considerare.

Dumneavoastră, ca vizitator, aveți obligația de a vă asigura că îndepliniți condițiile pentru a putea beneficia de acces și de diversele servicii ANNA Summer Events și cunoașteți regulile de ordine interioară (de exemplu, aveți costum de baie, aveți vârsta necesară pentru a utiliza o anumită facilitate ANNA Summer Events, etc).

Nu se restituie sumele plătite pentru motivul că nu ați cunoscut o anumită regulă sau condiție de utilizare a facilităților.

În cadrul ANNA Summer Events, ofertele speciale de orice fel, permanente sau temporare, nu se cumulează.

Fiecare vizitator trebuie să păstreze brățara de acces și obiectele împrumutate astfel încât să se evite pierderea acestora. Brățara de acces se va purta pe mână pe toată durata șederii, inclusiv în timpul băilor, și nu se va lăsa nesupravegheată. Nerespectarea acestor prevederi presupune, în cazul pierderii, o conduită culpabilă din partea vizitatorului. Dovada îndeplinirii corespunzătoare a obligației de păstrare se va face, în caz de litigiu, de către vizitator. La finalul vizitei, brățara se predă la case de către persoana care a purtat-o (nu se pot preda mai multe brățări de către o singură persoană).

Achiziționarea dreptului de intrare conferă dreptul de acces doar în zona pentru care s-a achiziționat bilet și nu conferă gratuit drepturi la alte zone sau la servicii sau programe suplimentare (cum ar fi alimente, băutură, masaj, etc., acestea achiziționându-se separat).

Facilitățile aflate într-o anumită zonă a ANNA Summer Events sunt destinate exclusiv vizitatorilor care au achiziționat drept de acces și nu pot fi utilizate de ceilalți vizitatori.

În Complexul ANNA Summer Events nu se fac niciun fel de rezervări privind facilitățile Complexului, cu excepțiile expres prevăzute pe website sau în materialele promoționale (de exemplu se permit rezervări pentru serviciile de masaj).

Tariful de acces nu oferă garanția disponibilității unui șezlong, acestea putând fi ocupate în limita locurilor disponibile. Tariful de acces nu garantează accesul la un vestiar personal, ANNA Summer Events putând elibera brățări fără acces la vestiar copiilor cu vârsta sub 14 ani, precum și celorlalți clienți în perioadele cu aflux mare de vizitatori (de ex., vacanțe școlare, sărbători legale etc.).

Este interzisă ocuparea unui șezlong fără a fi prezent (ex: nu este permisă rezervarea prin așezarea unui prosop sau obiect).

Reguli de Conduită

Vizitatorii trebuie să se comporte astfel încât siguranța, liniștea, ordinea și curățenia din incinta ANNA Summer Events să nu fie periclitate.

Atracțiile și facilitățile (de ex. terase, locuri de joacă, restaurante, toalete, etc.) pot fi utilizate doar în orele speciale de program ale acestora. Se vor respecta plăcuțele cu instrucțiuni ale tuturor atracțiilor precum și solicitările din partea personalului.

ANNA Summer Events vă avertizează cu privire la faptul că în toată incinta există risc crescut de alunecare. Fiecare vizitator trebuie să aibă în vedere riscul crescut de accidente din incintă, datorat suprafețelor umede. De aceea vizitatorii vor avea o atenție mărită în zonele de piscină și baie.

Din acest motiv, vizitatorii vor purta permanent și obligatoriu, în toate zonele ANNA Summer Events, papuci antialunecare (antiderapanți). Părinții cât și persoanele însoțitoare care au în grijă alte persoane sau copii vor asigura purtarea papucilor antialunecare de către copiii și persoanele aflate în grija sau sub supravegherea acestora. În cazul în care dumneavoastră, în calitate de client vizitator, nu respectați această regulă, vă asumați toate prejudiciile și daunele cauzate de nerespectare și exonerați societatea CRESCENDO SRL de orice răspundere. După schimbul la vestiare, în toate zonele ANNA Summer Events nu este permis purtarea de încălțăminte de oraș sau care a fost purtată afară.

În cazul în care dumneavoastră, în calitate de vizitator, găsiți cabina, vestiarul sau orice alt spațiu cu probleme de curățenie, trebuie să anunțați acest lucru imediat personalului. Cabinele de schimb se vor folosi de regulă de către o singură persoană. Excepții: părinții (respectiv alte persoane care au în grijă copii) pot însoți copiii mai mici de 14 ani; persoanele ce necesită asistență.

Fiecare vizitator al ANNA Summer Events este obligat să utilizeze dușurile înainte de accesul în piscină.

În diversele zone ale ANNA Summer Events se va folosi îmbrăcăminte adecvată pentru zona respectivă, după cum urmează:

 • în toate zonele ANNA Summer Events, cu excepția zonei cabinelor de schimb, este strict interzisă purtarea hainelor de stradă/de exterior. De asemenea, începând cu zona de case este interzis accesul cu costum de baie ce a fost purtat în afara ANNA Summer Events; • în zonele de piscine este permisă purtarea unor haine ușoare, fără a intra în piscină; • accesul în apă în piscină se face doar în costum de baie; NU sunt costum de baie următoarele piese de îmbrăcăminte (enumerare exemplificativă): • lenjerie intimă (chiloți, lenjerie intimă de orice alt fel), ciorapi de orice fel; • pantaloni scurți de orice tip, tricou, maiou; • haine (pantaloni scurți, bluze, blugi, compleuri, costume etc) din următoarele materiale: catifea reiată, material tip jeans, denim, flanel, pânză de cânepă, piele, pânză de in, bumbac seersucker (creponat), mătase, material de prosop, catifea, lână, material tip jeans. Sunt permise șorturile și costumele de baie din bumbac, speciale pentru baie. • haine (pantaloni scurți, bluze, blugi, compleuri, costume etc) destinate altor activități sau sporturi, inclusiv cele din materiale sintetice precum spandex, acrilic, nailon mătase sintetică (engl. rayon) (exemple: costume pentru ciclism, echipament de fotbal, etc) CONSTITUE costum de baie următoarele piese de îmbrăcăminte: • slip special pentru baie/inot • pantalon scurt special pentru baie/inot • costum de baie • burkini. În cazul încălcării acestei reguli personalul ANNA Summer Events vă va solicita să părăsiți piscina.
 • În Complexul ANNA Summer Events nu este permisă expunerea topless sau expunerea fără articole de baie. Nu este permisă folosirea săpunului sau altor substanțe de curățare a corpului sau a cremelor de corp în afara cabinelor de duș. Masajul cu perie sau utilizarea unor exfoliante nu sunt permise în incinta Complexului din motive de igienă. Nu sunt permise procedeele de îngrijire corporală prin utilizarea unor substanțe și/sau dispozitive de epilare. Nu este permis accesul în piscină cu păr lung desfăcut (se recomandă utilizarea unei căști de baie sau cel puțin prinderea părului).
 • Copiii până la 3 ani vor purta obligatoriu în piscină scutece speciale pentru baie. Copiii până la 5 ani vor purta obligatoriu în piscine aripioare de înot.
 • Este interzisă blocarea cu șezlonguri, genți, prosoape sau alte obiecte a ușilor (în special ușile de evacuare în caz de urgență).

Având în vedere nevoia de liniște a tuturor vizitatorilor, în întreaga incintă a ANNA Summer Events sunt interzise: tipatul, înjuratul și tonul agresiv. De asemenea, în întreaga zona de baie și relaxare se va păstra liniștea.

Exprimările de afecțiune trebuie să fie decente și fără a deranja persoanele din jur. Interacțiunile intime se pedepsesc cu interzicerea accesului – fără restituirea contravalorii biletelor de intrare deja achitate – și, dacă este cazul, vor fi sesizate organele competente.

Este interzisă intoxicarea cu alcool (ametirea, beția), fiind permis consumul rezonabil de alcool. ANNA Summer Events își rezervă dreptul de a limita sau refuza servirea de alcool de la caz la caz, în funcție de circumstanțe, precum și de a le interzice persoanelor aflate în stare de ebrietate consumul de alcool și de a le evacua din incintă – (iar în cazul periclitării sau deranjării activităților celorlalți vizitatori nu li se va restitui contravaloarea drepturilor de intrare deja achitate).

Fiecare vizitator este obligat să se comporte astfel încât ceilalți vizitatori să nu fie deranjați.

Persoanele care prezintă tromboză venoasă (cheaguri de sânge pe vene, deteriorare a peretelui venelor), varice dureroase și prominente, nu pot participa la ședințele de masaj. Persoanele cu hipertensiune arterială oscilantă sau în stare acută de hipertensiune nu pot participa la ședințele de masaj. Terapiile de masaj nu pot fi efectuate asupra persoanelor care au răni deschise, fracturi, boli ale pielii sau dacă au suferit o operație recentă, suferă de boli endocrinometabolice ca diabet sau boli ale tiroidei, prezintă stare de febră. Clientul are obligația de a declara starea de sănătate, medicația prescrisă și/sau bolile cronice de care suferă. Clientul este responsabil de starea de sănătate declarată. Presiunea, secvența de lucru și tehnica folosită diferă de la terapie la terapie.

Echipamente de joacă

Înainte de utilizare, este obligatoriu și este responsabilitatea dumneavoastră să citiți și să înțelegeți instrucțiunile de utilizare a locului de joacă/echipamentelor de joacă. Părinții sunt direct responsabili de siguranța și supravegherea copiilor și sunt obligați să le citească și să le explice copiilor instrucțiunile.

Părinții sau persoanele în a căror grijă se află, nu vor permite copiilor să folosească locul de joacă/echipamentele de joacă nesupravegheați – accidentele datorate nesupravegherii fiind în responsabilitatea părinților/persoanelor legal responsabile.

ÎN CADRUL ANNA SUMMER EVENTS SUNT STRICT INTERZISE:

 • tipatul, tonul agresiv, vociferarea.
 • înjurăturile și exprimările/gesturile indecente.
 • orice manifestări de violență fizică (inclusiv „în joacă”, împingerea/ciocnirea altor vizitatori, huliganism, etc).
 • accesul cu accesorii în piscină (bijuterii, ornamente, echipamente electronice, camere tip GoPro).
 • accesul cu tricouri în piscine. Sunt permise tricourile speciale de înot din neopren sau materiale asemănătoare.
 • utilizarea telefoanelor mobile într-un mod care deranjează alte persoane (de exemplu, vorbitul cu voce tare sau fotografiatul altor persoane fără permisiunea acestora).
 • accesul cu telefon mobil în piscină.
 • accesul cu aparate de filmat, fotografiat sau înregistrat în piscină.
 • fotografiatul și filmatul cu titlu profesional (inclusiv prin utilizarea de aparate foto cu teleobiectiv sau altfel de aparate profesionale), precum și fotografiatul și filmatul altor persoane dacă deranjează aceste alte persoane sau încalcă drepturile acestora. Dumneavoastră sunteți exclusiv responsabil pentru încălcarea drepturilor altor persoane în astfel de cazuri.
 • murdărirea zonelor de baie și a bazinelor de înot (de exemplu, urinarea și alte eliminări în apa de baie, clătirea paharelor, spălarea măștilor cosmetice etc.).
 • blocarea ieșirilor de urgență cu șezlonguri sau cu alte obiecte.
 • mersul descult în fața dulapurilor de garderobă.
 • accesul cu îmbrăcăminte sau încălțăminte de stradă la dușuri precum și în întreaga zonă de relaxare.
 • bărbieritul sau vopsitul părului.
 • efectuarea pedichiurii sau manichiurii.
 • aducerea în incintă a alimentelor sau băuturilor (în special băuturi alcoolice), precum și a obiectelor interzise prin regulament. Se permite aducerea în incintă a obiectelor, alimentelor și băturilor speciale pentru vizitatori copii în vârstă de până la 5 ani.
 • consumarea alimentelor sau băuturilor în piscină, cu excepția consumării băuturilor într-o zonă de 2(doi) metri în jurul pool-barului.
 • aducerea în incintă a armelor sau uneltelor.
 • scuipatul pe jos sau în apa de baie.
 • fumatul, excepție fac locurile special amenajate cu scrumiere pentru fumători.
 • intrarea sau ieșirea din bazine prin altă parte decât pe la trepte și scări de intrare. Această regulă este valabilă datorită pericolului de rănire atunci când se încearcă accesul pe marginile bazinelor și zonelor acoperite ale acestora.
 • lăsarea prosoapelor, halatelor, tricourilor sau altor obiecte pe barele de susținere.
 • statul și săriturile de pe marginea bazinelor sau împingerea sau aruncarea altor persoane în apă.
 • efectuarea de exerciții de gimnastică pe scările de acces sau barele de susținere.
 • purtarea de slapi sau de labe de înot în apă.
 • utilizarea de saltele sau de alte echipamente de joacă în apă.
 • aducerea în incintă și utilizarea de aparate radio, TV, instrumente de muzică sau de semnalizare, jocuri de table sau alte jocuri zgomotoase, binocluri, boxe.
 • distribuirea oricăror materiale publicitare, inclusiv în parcări.
 • organizarea de strângeri de fonduri de orice fel.
 • utilizarea în orice mod a facilităților ANNA Summer Events (inclusiv terenul aferent) în scopuri comerciale, ilegale și în alte scopuri neadecvate.

Alimentele și băuturile din restaurant pot fi consumate exclusiv în zona de restaurant special amenajată, pe terasă, în zonele exterioare sau de bar. Băuturile aflate în recipiente incasabile de plastic, policarbonat sau carton pot fi consumate și în zonele de șezlonguri.

Răspundere

Toate dotările și instalațiile ANNA Summer Events vor fi utilizate cu grijă de către vizitatori. Fiecare vizitator este răspunzător pentru daunele provocate prin acțiunile sau comportamentul său, cum ar fi utilizarea neconformă, murdărirea sau deteriorarea facilităților ANNA Summer Events. De asemenea, fiecare vizitator este răspunzător pentru orice fel de daune pe care le provoacă terților (inclusiv rănirea altor vizitatori). Pentru daunele provocate de copii răspund părinții sau tutorii, conform legii civile.

În afara cazurilor de răspundere obligatorie impuse de lege (prevăzute mai jos) și în afara oricăror altor cauze de răspundere obligatorie prevăzute de lege, în măsura maximă permisă de legislația aplicabilă, ANNA Summer Events nu va fi în niciun caz răspunzătoare față de dumneavoastră, în calitate de vizitator, pentru niciun fel de daune, prejudicii sau pagube produse dumneavoastră sau lucrurilor dumneavoastră, în legătură cu prezența în cadrul ANNA Summer Events sau datorate utilizării facilităților și serviciilor oferite de ANNA Summer Events.

ANNA Summer Events nu răspunde pentru prejudiciile aduse vieții, corpului sau sănătății dumneavoastră în calitate de vizitator, dacă aceste prejudicii vi se datorează sau dacă se produc din vina dumneavoastră, dacă se datorează altor persoane sau sunt produse din vina acestora sau dacă nu se cunoaște cauza.

Dumneavoastră, în calitate de vizitator, acceptați și sunteți de acord că ANNA Summer Events nu răspunde pentru daunele, prejudiciile sau pagubele materiale suferite de dumneavoastră în legătură cu prezența în cadrul ANNA Summer Events sau în legătură cu utilizarea facilităților și serviciilor oferite de ANNA Summer Events. De exemplu:

 • ANNA Summer Events nu răspunde în niciun fel pentru furtul bunurilor dumneavoastră în incinta Complexului. Vizitatorilor ANNA Summer Events li se recomandă în mod expres să nu ia în incintă obiecte de valoare. În cazul în care totuși un vizitator are asupra sa obiecte de valoare, i se recomandă să le depună în dulapurile speciale pentru bunuri de valoare. Cu toate acestea, ANNA Summer Events precizează faptul că dulapurile speciale pentru bunuri de valoare sunt o facilitate oferită clienților, iar oferirea acestora nu presupune că ANNA Summer Events răspunde pentru conținutul depozitat în acestea. ANNA Summer Events nu își asumă niciun fel de răspundere cu privire la supravegherea sau paza bunurilor luate de vizitatori în incintă (inclusiv parcare). Prevederile din acest paragraf se aplică pentru bunurile depozitate atât în dulapul de vestiar cât și într-un dulap pentru bunuri de valoare. Depunerea sau lăsarea de bani și de bunuri de valoare în dulapul de vestiar sau într-un dulap pentru bunuri de valoare pus la dispoziție de către operator nu implică niciun fel de obligații din partea ANNA Summer Events cu privire la obiectele depozitate. În special, ANNA Summer Events nu are niciun fel de obligație de custodie sau pază a bunurilor. Mai mult, este strict responsabilitatea vizitatorului ANNA Summer Events să închidă dulapul de vestiar și/sau dulapul pentru bunuri de valoare după utilizare, să verifice închiderea corespunzătoare a acestuia și să păstreze cu grijă cheia sau brățara.
 • ANNA Summer Events nu răspunde în niciun fel pentru distrugerea sau defectarea bunurilor dumneavoastră în incinta ANNA Summer Events, indiferent cum se produc acestea: e.g. – prin udarea cu apă, scăparea în bazine, scăparea pe jos, etc.
 • ANNA Summer Events nu răspunde pentru vehiculele din parcare și nici pentru bunurile lăsate în vehicule; pentru vehiculele parcate pe locurile de parcare nu se preia niciun fel de răspundere pentru deteriorări, distrugere sau furtul vehiculelor de către terți. Atât în parcare, cât și pe toate suprafețele de trafic ale ANNA Summer Events este valabil codul rutier general.

Cu toate acestea, ANNA Summer Events răspunde pentru daunele, prejudiciile și pagubele materiale pe care vi le cauzează cu intenție sau din culpă gravă sau pe care vi le cauzează prin neîndeplinirea obligațiilor contractuale asumate expres de ANNA Summer Events.

Operatorul nu își asumă nicio răspundere pentru eventualele modificări de culoare, decolorări sau deteriorări ale costumelor de baie sau ale bijuteriilor/ceasurilor, deoarece acestea pot apărea ca urmare a compoziției apei (sulf).

ANNA Summer Events nu răspunde pentru daunele provocate vizitatorilor de cazuri de forță majoră, de accidente sau defecțiuni din alte cauze decât vina ANNA Summer Events (de ex. cădere de curent).

Vizitatorii care găsesc obiecte în incintă sau în parcare le vor preda la recepție. Toate obiectele uitate după încheierea programului cu publicul sunt strânse și păstrate după cum urmează:

 • Obiectele de valoare (inclusiv, fără a se limita la: telefoane, tablete, bijuterii de valoare, laptop-uri, electronice, sume de bani mai mari de 100 lei, etc.) vor fi păstrate pe durata termenului legal de 10 zile; după expirarea termenului legal aceste bunuri sunt predate autorităților.
 • Obiectele pierdute care nu sunt ridicate de către clienți în termen de 14 zile, vor fi donate unei asociații sau instituții non-profit.

Dumneavoastră, în calitate de vizitator, sunteți de acord cu următoarele:

 • Sunteți de acord cu dreptul ANNA Summer Events de a determina ce obiecte sunt sau nu sunt de valoare;
 • Sunteți de acord cu donarea obiectelor pierdute, așa cum decide ANNA Summer Events, către o asociație sau instituție non-profit, ANNA Summer Events fiind împuternicită prin prezentul contract de către dumneavoastră să efectueze această donație/dare manuală.

Interzicerea Accesului

În cazul în care nu respectați obligațiile prevăzute în prezentul regulament, ANNA Summer Events are dreptul de a declara încetarea imediată a contractului încheiat cu dumneavoastră – încetarea contractului are loc la momentul la care vi se comunică verbal de către personalul ANNA Summer Events faptul că aveți obligația de a părăsi incinta, fără a fi necesară vreo altă formalitate și fără intervenția instanțelor de judecată.

În cazul în care personalul ANNA Summer Events apreciază că încălcarea de către dumneavoastră a obligațiilor nu este gravă, veți primi doar un avertisment.

ANNA Summer Events vă informează asupra faptului că următoarele încălcări ale prezentului regulament vor conduce IMEDIAT la exercitarea de către aceasta a dreptului de a înceta contractul și la interzicerea prezenței dumneavoastră în cadrul ANNA Summer Events:

 • Orice acte de violență sau agresiune.
 • Agresiuni verbale de orice fel sau orice alte manifestări indecente, agresive sau nepotrivite împotriva doamnelor.
 • Țipatul, tonul agresiv, tonul ridicat, zgomotul.
 • Înjurături și exprimări/gesturi indecente.
 • Periclitarea siguranței și ordinii.
 • Deranjarea în orice mod a altor vizitatori.

În cazul în care ANNA Summer Events a declarat încetarea contractului, iar personalul v-a indicat faptul că aveți obligația de a părăsi incinta, aveți obligația de a preda imediat obiectele aparținând ANNA Summer Events (inclusiv brățara de acces) și de a părăsi imediat, în liniște, incinta. În cazul în care nu veți respecta prevederile prezentului paragraf, sunteți de acord ca personalul de pază al ANNA Summer Events să vă conducă spre ieșire și să vă predea organelor în drept (firma de pază care acționează în exteriorul incintei sau poliției după caz). În cazul în care opuneți rezistență, acceptați în mod expres ca personalul de pază al ANNA Summer Events să folosească toate mijloacele necesare, inclusiv manipularea involuntară a dumneavoastră, pentru a vă conduce spre ieșire și a vă preda organelor în drept. În cazurile de încetare a contractului pentru nerespectarea obligațiilor de către vizitatori, nu se restituie taxa de intrare plătită.

În cazul în care ANNA Summer Events a declarat încetarea contractului, iar personalul v-a indicat faptul că aveți obligația de a părăsi incinta, precum și în cazul în care nu vă achitați obligațiile, ANNA Summer Events își rezervă dreptul de a nu mai încheia alt contract cu dumneavoastră și de a vă interzice accesul în cadrul ANNA Summer Events. Într-un astfel de caz, nu veți mai avea dreptul de a intra în incinta Complexului ANNA Summer Events. În cazul persoanelor care vor încerca să pătrundă în incintă în pofida interdicției, conducerea va face sesizare la poliție pentru infracțiunile aplicabile.

Cine intră ilegal pe proprietate sau în incinta ANNA Summer Events, nu achită taxa de intrare, respectiv, încearcă acest lucru sau utilizează fraudulos servicii de plată, va fi imediat evacuat din incintă, iar în privința sa vor fi sesizate organele de poliție.

Politica de Nediscriminare

ANNA Summer Events nu tolerează atitudinile sau comportamentele discriminatorii. În cadrul ANNA Summer Events este interzis orice fel de discriminare pe bază de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, etc., sau pe bază de orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a oricăror drepturi legale.

Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

ANNA Summer Events, în calitate de operator de date cu caracter personal, prelucrează date cu caracter personal aparținând clienților/vizitatorilor/partenerilor sau a altor categorii de persoane vizate (inclusiv minori), care sunt obținute direct sau indirect de la aceștia, singur sau împreună cu parteneri, împuterniciți sau furnizori de servicii, în vederea îndeplinirii scopurilor conform activităților sale de prelucrare, în conformitate cu prevederile legale naționale și europene cu privire la protecția datelor cu caracter personal. Detalii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal sunt furnizate de către ANNA Summer Events în „Politica de Confidențialitate și Protecție a Datelor Personale”, parte integrantă din prezentul Regulament.

Excepții

Regulamentul de ordine interioară și de utilizare a piscinelor și atracțiilor este valabil pentru utilizarea generală a piscinelor, spațiilor și a celorlalte facilități din incinta ANNA Summer Events. În cazul unor evenimente speciale pot fi aplicabile reguli excepționale, fără a fi necesară o revocare specială a Regulamentului de ordine interioară și de utilizare a piscinelor și atracțiilor.

Alte Prevederi

Orice persoană ce face parte din personalul ANNA Summer Events poate exercita drepturile prevăzute în prezentul regulament față de orice vizitator. Instrucțiunile personalului ANNA Summer Events trebuie respectate de către vizitatori.

Sugestii, Reclamații și Obiecte Pierdute

Sugestii și reclamații se pot face la adresa: office@annasummerevents.ro Alternativ, acestea se pot face și în complexul ANNA Summer Events, în format fizic.

În cazul obiectelor pierdute, solicitările se pot face la adresa: office@annasummerevents.ro sau în format fizic la recepția de la intrare. Termenul de răspuns este de 30 de zile calendaristice de la momentul depunerii sesizării sau, după caz, primirii acesteia de către ANNA Summer Events.

Intrarea în Vigoare

Condițiile Contractuale – Regulamentul de ordine interioară și de utilizare a piscinelor și atracțiilor au intrat în vigoare la data de 01.06.2023, iar prezenta versiune a fost revizuită și este valabilă începând cu data de 01.06.2024.

TÂRGU JIU,  31/05/2024

Administrația ANNA Summer Events