TERMENI ȘI CONDIȚII ALE UTILIZĂRII WEBSITE-ULUI

ȘI A COMPLEXULUI ANNA SUMMER EVENTS

Definiții

În prezentele condiții generale ale complexului Anna Summer Events, denumite în continuare „Condiții generale”, termenii definiți vor avea următoarele înțelesuri:

CRESCENDO SRL sau Furnizor sau Operator de date personale, persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în județul Gorj, mun. Târgu Jiu, Calea Severinului,nr.24, România, înmatriculată la Registrul Comerțului Gorj sub nr. J18/921/1991, având CUI RO2163209, având punct de lucru pe Insulița Jiului, Târgu Jiu, jud. Gorj.

Client – persoană fizică cu vârsta de peste 18 ani / persoană juridică sau orice entitate juridică care accesează website-ul annasummerevents.ro și efectuează o comandă.

Comanda – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Furnizor și Client, prin care Clientul transmite Furnizorului, prin intermediul website-ului, intentia sa de a achiziționa bilete de pe website.

Contract – reprezintă contractul la distanță încheiat între Furnizor și Client, fără prezența fizicã simultanã a Furnizorului și a Clientului.

Conținut include următoarele:

 • toate informațiile de pe website care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic, fără a se limita la texte, imagini, înregistrări video, înregistrări audio, etc.
 • conținutul oricărui e-mail trimis Clientului de către Furnizor prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;

Furnizor – CRESCENDO SRL

Magazin Online – magazinul online operat de Crescendo SRL în cadrul website-ului – adresa: https://annasummerevents.ro/cumpara-bilete/

Tranzacție – încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din vânzarea biletelor de către Furnizor Clientului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către Furnizor, indiferent de modalitatea de livrare.

Website – domeniul www.annasummerevents.ro și subdomeniile acestuia.

1. Generalități

 • 1.1. Magazinul Online este operat de societatea Crescendo SRL, care poate acționa și prin intermediul unor parteneri contractuali externi, în vederea asigurării de servicii optime, în condiții de confidențialitate și de securitate.
 • 1.2. Toate serviciile prestate și vânzarile efectuate către Clienți de societatea Crescendo SRL prin Magazinul Online au loc exclusiv în baza prezentelor Condiții Generale, precum și a celorlalte Regulamente pe care le acceptați la momentul vânzării.
 • 1.3. Pentru a beneficia de facilitățile Magazinului Online, inclusiv pentru a accesa Website-ul, dumneavoastră, în calitate de Client, trebuie să citiți și să acceptați regulile prevăzute în prezentele Condiții Generale. În cazul în care nu sunteți de acord cu vreuna din condițiile aici prevăzute, vă rugăm să NU utilizați Magazinul Online. Prin furnizarea datelor și realizarea comenzii, dumneavoastră, în calitate de client al ANNA SUMMER EVENTS, vă exprimați consimțământul privind prezentele Condiții Generale și vă obligați să respectați necondiționat toate regulile prevăzute mai jos, pe care se presupune și se prezumă că le-ați citit și parcurs cu atenție.
 • 1.4. În conformitate cu art. 41 din Noul Cod Civil, copiilor în vârstă de până la 18 ani NU le este permisă achiziționarea de produse sau servicii de pe Website având în vedere faptul că prestarea/livrarea nu se fac la data încheierii achiziției.
 • 1.5. Toate informațiile folosite pentru descrierea biletelor și/sau a serviciilor disponibile pe Website (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / texte, etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea Furnizorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.
 • 1.6. Prin utlizarea Website-ului și/sau utilizarea Conținutului și/sau plasarea Comenzilor, Clientul acceptă în mod expres și fără echivoc prezentele Condiții Generale ale Magazinului Online în ultima versiune actualizată care este comunicată în cadrul Website-ului, existent la data creării Contului și/sau utilizării conținutului și/sau la data plasării Comenzii.
 • 1.7. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face conform Politicii de confidențialitate și cu actualizările ei ulteriore respectând legislația în vigoare.
 • 1.8. Prezentele Condiții Generale pot fi modificate oricând de către Crescendo SRL, acestea fiind opozabile Clienților de la data afișării pe Website. Acceptarea Condițiilor Generale se confirmă prin bifarea checkbox-urilor corespunzătoare din Website.

2. Instanța competentă și dreptul aplicabil

 • 2.1. Locul de prestare se stabilește din natura obligației contractuale și este astfel locul prestării serviciilor respectiv punctul de lucru Anna Summer Events din Insulița Jiului, Târgu Jiu. Locul de plata este de asemenea punctul de lucru Anna Summer Events din Târgu Jiu, România.
 • 2.2. Legea aplicabilă contractului încheiat între CRESCENDO SRL și dumneavoastră este legea română și legislației UE aplicabile în România.
 • 2.3. În toate cazurile, inclusiv în cazul în care nu aveți domiciliul/sediul în România/alt stat membru UE sau nu aveți calitatea de consumator (sunteți companie, PFA sau alt tip de afacere) sau v-ați mutat domiciliul stabil după intrarea în vigoare a acestor condiții generale de afaceri sau domiciliul dumneavoastră obișnuit nu este cunoscut în momentul introducerii unei acțiuni, sunteți de acord ca forul de jurisdicție exclusiv pentru toate litigile ce provin din sau se nasc în legătură cu prezentul contract, este la punctul de lucru al Crescendo SRL din Târgu Jiu, România.

3. Comanda și încheierea contractului

 • 3.1. Ofertele Magazinului Online pe internet nu constituie încă o ofertă cu forță juridică obligatorie, ci doar o invitație către client de a comanda în Magazinul Online articolele noastre, deci de a face o ofertă de cumpărare.
 • 3.2. Pentru motive justificate, Crescendo SRL își rezervă dreptul de a restricționa accesul Clientului în vederea efectuării unei Comenzi și/sau la unele dintre modalitățile de plată acceptate, în cazul în care consideră că, în baza conduitei sau a activității Clientului pe Website, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel Crescendo SRL. În oricare dintre aceste cazuri, Clientul se poate adresa Departamentului de Relații cu Clienții al Crescendo SRL pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor susmenționate.
 • 3.3. Crescendo SRL își rezervă dreptul de a cere clienților introducerea manuală a unor coduri de validare de tip captcha, în vederea protejării informației din cadrul Website-ului.
 • 3.4. În Magazinul Online, prin selectarea butonului „Cumpără bilete”, clientul poate să aleagă anumite servicii și produse pentru comandă selectând detalii precum: data vizitei, durata vizitei, tipul biletului și numărul de oaspeți. Pasul următor necesită adăugarea produselor în coșul de cumpărături, unde apar toate produsele selectate și unde Clientul poate face ultimele modificări. Pasul următor îl reprezintă introducerea datelor de identificare și de contact (nume și prenume, număr de telefon, adresa de e-mail, datele necesare în vederea facturării). Înainte de pasul final și trimiterea comenzii, clientul trebuie să fie de acord cu Termenii și Condițiile Magazinului Online precum și cu Politica de Confidențialitate. După acest pas, clientul este trimis la pasul următor, la procesul de plată. Comanda este confirmată printr-un e-mail trimis la adresa furnizată de către client, care conține toate detaliile produselor și serviciilor achiziționate. În ceea ce privește contractul de cumpărare a unor produse și/sau servicii, exprimarea de către dumneavoastră a consimțământului final prin realizarea plății, dă naștere unei oferte de cumpărare efectuate de dumneavoastră către societatea ce administrează Anna Summer Events, având ca obiect furnizarea unor servicii, conform prezentelor Condiții Generale ale Magazinului Online.
 • 3.5. Crescendo SRL poate anula comanda efectuată de către Client, în urma unei notificări prealabile adresate Clientului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă și fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri: (i) neacceptarea de către banca emitentă a cardului Clientului, a Tranzacției, în cazul plății online; (ii) invalidarea Tranzacției de către procesatorul de carduri al Crescendo SRL, în cazul plății online; (iii) datele furnizate de către client în Magazinul Online sunt incomplete și/sau incorecte; (iv) fraudă și alte motive prevăzute de lege.
 • 3.6. După ce Clientul a transmis comanda, Magazinul Online notifică Clientului detaliile comenzii. Notificarea primită de către Client, după efectuarea comenzii, are rol de informare și nu reprezintă acceptarea comenzii. Această notificare se face electronic (afișare sau e-mail).
 • 3.7. Crescendo SRL va trimite Clientului un e-mail în care sunt cuprinse toate detaliile Comenzii, precum și confirmarea acceptării Comenzii de către Crescendo SRL. Contractul se consideră încheiat între Client și Crescendo SRL în momentul primirii de către Client, prin intermediul poștei electronice, a notificării de acceptare și expediere a Comenzii.
 • 3.8. Achiziționarea de bilete de intrare, vă dă dreptul de a utiliza serviciile și de a cumpăra produsele oferite de Crescendo SRL în cadrul complexului Anna Summer Events, situat în Târgu Jiu, România. Este interzis să revindeți biletele de intrare sau să le oferiți unor terțe persoane spre revânzare.
 • 3.9. Cu excepția biletului ce conține rezervare de dată, achiziționarea biletului nu oferă garanția disponibilității serviciilor la orice dată, ci vă dă dreptul de a beneficia de servicii în limita locurilor disponibile!
 • 3.10. Prin achiziționarea biletului, dumneavoastră, în calitate de vizitator al Anna Summer Events (fie în interiorul complexului, fie în spațiile adiacente, inclusiv parcarea), vă exprimați consimțământul privind „Regulament de ordine interioară și de utilizare a piscinelor”, disponibil la adresa https://annasummerevents.ro/regulament/ și vă obligați să respectați necondiționat toate regulile prevăzute în Regulamentul menționat. Exprimarea de către dumneavoastră a consimțământului prin realizarea plății și confirmarea comenzii, și apoi intrarea în Anna Summer Events dă naștere unui contract între dumneavoastră și societatea Crescendo SRL, în condițiile Regulamentului menționat.

4. Livrarea

 • 4.1. Magazinul Online nu livrează biletele în format fizic. Biletele sunt transmise Clientului în format electronic, prin e-mail.

5. Plata

 • 5.1. Toate prețurile sunt prețuri finale și includ cota de TVA legală. Sunt valabile prețurile din Magazinul Online afișate în momentul Comenzii.
 • 5.2. Plata Comenzii se face prin card MasterCard sau Visa, prin sistemul Netopia Payments.
 • 5.3. Datele cardului de plată utilizat de Client nu vor fi stocate de către Crescendo SRL și nici de către procesatorul de plăți implementat pe Website.
 • 5.4. În anumite cazuri, pentru menținerea securității Tranzacțiilor, la înregistrarea Comenzii, Clientului i se va solicita să autorizeze plata prin confirmarea tranzacției prin aplicația bancară.
 • 5.5. Până la plata integrală, produsele rămân proprietatea societății Crescendo SRL.
 • 5.6. Crescendo SRL va emite către Client o factură pentru produsele/serviciile cumpărate. Clientul este obligat să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform legislației în vigoare. Factura se emite și se transmite Clientului în format electronic. Pentru o corectă comunicare a facturii aferente Comenzii, Clientului îi revin obligațiile de a-și actualiza ori de câte ori este cazul datele și de a verifica informațiile aferente fiecărei Comenzi.
 • 5.7. În cazul plăților online, Crescendo SRL nu este/nu poate fi făcută responsabilă pentru niciun cost suplimentar suportat de Client, inclusiv, fără a se limita la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a cardului diferă de RON.

6. Dreptul de retragere

 • 6.1. Clienții care au și calitate de consumator au dreptul legal de retragere din contractul încheiat cu Crescendo SRL în condițiile legii.
 • 6.2. Dacă a început prestarea serviciilor în perioada de retragere, ne datorați o sumă proporțională cu serviciile furnizate până în momentul în care ne-ați comunicat exercitarea dreptului de retragere din prezentul contract, în raport cu acoperirea totală a contractului.
 • 6.3. Dreptul de retragere poate fi exercitat în următoarele termene: • în termen de 14 zile de la data încheierii contractului (adică de la momentul la care ați primit de la Crescendo SRL confirmarea acceptării comenzii), în cazul achiziționării de servicii (adică bilete de intrare), dar nu mai târziu de data rezervării biletului (data vizitei).
 • 6.4. Pentru a vă exercita dreptul de retragere, puteți folosi opțiunea de retragere prin trimiterea unei solicitări la adresa de e-mail office@annasummerevents.ro, cu privire la decizia dumneavoastră de a vă retrage din prezentul contract. Pentru a respecta termenul-limită de retragere, este suficient să trimiteți comunicarea privind exercitarea dreptului de retragere înainte de expirarea perioadei de retragere.
 • 6.5. În cazul exercitării dreptului de retragere, consumatorul trebuie să returneze și eventualele cadouri care au inclus biletul respectiv.
 • 6.6. În cazul exercitării dreptului de retragere, biletele de intrare se anulează de către Crescendo SRL.
 • 6.7. Dacă vă retrageți, vom rambursa orice sumă pe care am primit-o de la dumneavoastră, fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care suntem informați cu privire la decizia dumneavoastră de a vă retrage din prezentul contract. Vom efectua această rambursare folosind aceeași modalitate de plată ca și cea folosită pentru tranzacția inițială. Nu vi se vor percepe comisioane ca urmare a unei astfel de rambursări.
 • 6.8. Clientul nu are drept de retragere din Contract în următoarele situații:
 • renunțarea la unul sau mai multe bilete din ofertele speciale;
 • a beneficiat parțial sau total de serviciile și produsele achiziționate prin comandă;
 • alte situații prevăzute de lege.
 • 6.9. Conducerea Crescendo SRL își rezervă dreptul de a decide, periodic, atunci când consideră oportun, să permită Clienților înlocuirea biletului de intrare comandat online și nefolosit chiar dacă este depășit termenul legal de 14 zile. În acest caz, înlocuirea se face cu vouchere de aceeași valoare. Clienții vor fi informați la case cu privire la perioadele în care sunt active astfel de facilități

7. Răspunderea pentru defecte. Garanție

 • 7.1. Toate produsele comercializate de Crescendo SRL beneficiază de garanția prevăzută de lege.

8. Drepturi privind Conținutul Website-ului (inclusiv a magazinului online)

 • 8.1. Conținutul Website-ului, inclusiv logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia, înregistrări video și/sau audio, sunt proprietatea exclusivă a Crescendo SRL.
 • 8.2. Clientul poate copia, transfera și/sau utiliza Conținutul numai în scopul utilizării Website-ului conform destinației acestuia.
 • 8.3. Clientului îi este interzisă utilizarea Conținutului în orice mod care nu este intenționat sau permis în mod clar de către Crescendo SRL. Astfel, Clientul nu are dreptul de a copia, distribui, publica, transfera către terțe părți, modifica și/sau altera Conținutul. Clientul nu are dreptul de a include Conținutul sau o parte a acestuia sau a-l lega la sau expune în orice alt context în afara celui original intenționat de Crescendo SRL. Clientul nu are dreptul de a îndepărta însemnele care semnifică dreptul de autor asupra Conținutului și nu are dreptul de a transfera, vinde sau distribui materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, altfel decât cu acordul scris expres al Furnizorului.
 • 8.4. Niciun Conținut transmis către Client, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc.) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare, nu dă naștere unei anumite obligații contractuale din partea Furnizorului. Obligațiile contractuale ale Furnizorului sunt prevăzute în prezentele Condiții Generale și în documentele de confirmare de comandă ce se transmit Clientului.
 • 8.5. Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentele Condiții Generale.

9. Prelucrarea datelor cu caracter personal

 • 9.1. Conform cerințelor Regulamentului General privind protecția datelor nr. 679/2016 GDPR privind prelucrarea datelor cu caracter personal, Crescendo SRL are obligația de a prelucra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale aparținând Clientului.
 • 9.2. Crescendo SRL furnizează informații detaliate cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră în contextul utilizării website-ului, precum și a magazinului online, în Politica de Confidențialitate Crescendo.

10. Condiții de utilizare a brățărilor RFID Anna Summer Events (denumite „brățările”)

 • 10.1. Emitentul brățărilor. Emitentul brățărilor este Crescendo SRL, cu sediul în Târgu Jiu, Calea Severinului nr. 24, Gorj, România, înmatriculat la Registrul Comerțului Sibiu sub J18/921/1991 având cod unic de înregistrare și atribut fiscal RO 2163209. Prin achiziționarea brățărilor, dumneavoastră, în calitate de vizitator al Anna Summer Events (fie în interiorul complexului, fie în spațiile adiacente, inclusiv parcarea), vă exprimați consimțământul privind „Regulamentul de ordine interioară și de utilizare a piscinelor”, disponibil la adresa: https://annasummerevents.ro/regulament/ și vă obligați să respectați necondiționat toate regulile prevăzute în regulamentul menționat. Exprimarea consimțământului prin finalizarea procesului de plată și apoi intrarea în Anna Summer Events dă naștere unui contract între dumneavoastră și societatea ce administrează Anna Summer Events, în condițiile regulamentului menționat.

o   10.2. Ce sunt brățările ? Brățările Anna Summer Events sunt brățări preplătite (prețul acestora se încasează în avans), ce pot fi folosite exclusiv pentru achiziționarea oricăror produse și servicii din incinta complexului Anna Summer Events (bilet de intrare, alimente, băuturi, etc.). Brățările nu sunt nominale și nu sunt cărți de credit !

o   10.3. Valabilitate. Drepturile conferite de încărcarea brățărilor au o valabilitate de 1 an. Drepturile încărcate ulterior nu prelungesc perioada de valabilitate a creditelor încărcate inițial.

Brățările preplătite au cote de TVA 0%.

o   10.4. Utilizarea brățărilor. Brățările se utilizează prin achiziționarea de produse/servicii exclusiv în cadrul complexului Anna Summer Events. Acestea se pot utiliza de mai multe ori, până la cheltuirea sumei de pe acestea. Achiziționarea Brățărilor nu oferă garanția disponibilității serviciilor la orice dată, ci vă dă dreptul de a beneficia de servicii în limita disponibilităților. Pentru plata unei singure comenzi de bilete/produse/servicii se pot utiliza una sau mai multe brățări Anna Summer Events. În cazul în care biletele/produsele/serviciile achiziționate depășesc valoarea existentă pe card, vizitatorul va achita diferența printr-una din celelalte modalități de plată permise în cadrul Anna Summer Events, card bancar sau OveitPay. Un vizitator Anna Summer Events poate utiliza mai multe Brățări cu condiția ca acestea să fie utilizate pentru comenzi diferite.

11. Altele

 • 11.1. În cazul în care Condițiile Generale devin, în totalitate sau parțial, nule, restul prevederilor contractuale își păstrează valabilitatea.